środa, 30 maja 2018


RODO
Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
1.                  Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. A. Mickiewicza 26.
2.            Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Grzegorza Knapika, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail: iod@biblioteka-skawina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.            Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
4.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
5.            Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Punkcie Rejestracji Użytkowników w każdej agendzie Biblioteki lub poprzez katalog OPAC.
6.            Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.            Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
8.            Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9.            Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
10.          Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.
11.          Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.
12.          Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kwoty za przetrzymanie materiałów), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
13.          Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji użytkownika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).
14.          Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru użytkowników.
15.          Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
16.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
17.          Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


piątek, 9 września 2016

Informacja!

W dniach 12 i 13 września Biblioteka będzie nieczynna z powodu urlopu Pracownika!
Za utrudnienia przepraszamy!

środa, 16 marca 2016

Wielkanocne spotkanie z przedszkolami

W dniu 15 marca odwiedziły nas przedszkolaki z "Tęczowego Przedszkola". Spotkały się z Misiem Uszatkiem, któremu uciekło świąteczne ciasto. Następnie maluchy zrobiły pisanki/ Zobaczyć je można na wystawie w naszej bibliotece.
poniedziałek, 14 marca 2016

Tydzień z Internetem

Jeśli chcesz być bezpieczny w internecie, przestrzegaj kilku podstawowych zasad:

Zasada pierwsza
Wiele stron internetowych nie jest przeznaczonych dla dzieci. Ustal z rodzicami, jakie miejsca w internecie wolno Ci odwiedzać.
Zasada druga
Używając internetu nigdy nie podawaj żadnych osobistych informacji o sobie, takich jak numer telefonu czy adres. Bez zgody rodziców nigdy nie wysyłaj przez internet swoich zdjęć, ani innych prywatnych materiałów.


Zasada trzecia
Jeżeli nieznajomy z internetu zaproponuje ci spotkanie, natychmiast powiedz o tym swoim rodzicom. Jeżeli zgodzą się na spotkanie, zabierz ze sobą kogoś dorosłego. W żadnym wypadku nie idź sam!


Zasada czwarta
Jeżeli dostaniesz przez internet jakąś dziwną wiadomość, która sprawi, że poczujesz się zakłopotany, lub gdy ktoś poznany przez Ciebie w internecie będzie zachowywał się agresywnie, niekulturalnie albo nieprzyzwoicie, także zgłoś to swoim rodzicom. Oni mogą powiadomić dostawcę internetu, a wtedy gagatkiem zajmą się odpowiedni ludzie.

Zasada piąta
Strzeż pilnie wszystkich swoich internetowych haseł. Nie zdradzaj ich nikomu, nawet najlepszemu przyjacielowi!