Usługi

Korzystanie z podstawowych usług biblioteki (wypożyczalnie, czytelnia, zajęcia edukacyjne oraz korzystanie z internetu) jest całkowicie bezpłatne, jednakże za usługi dodatkowe, takie jak wydruki czy kserokopie, pobieramy drobne opłaty, mające na celu pokrycie kosztów eksploatacyjnych.
Zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu Biblioteki opłatom podlegają:

Wydruki:
Format
Typ/kolor
Cena za
1 stronę w zł
A4
Tekst czarny
0,30
A4
Grafika czarna
0,90
A4
Tekst kolorowy
1,50
A4
Grafika kolorowa
2,00
A3
Tekst czarny
0,60
A3
Grafika czarna
1,80
A3
Tekst kolorowy
3,00
A3
Grafika kolorowa
4,00

Kserokopie:
Format
Typ/kolor
Cena za
1 stronę w zł
A4
Czarna
0,15
A4
Kolorowa
1,50
A3
Czarna
0,30
A3
Kolorowa
3,00

Skanowanie dokumentów:
- maksymalnie do formatu A3: 3,00 zł za 1 skan.

Wysłanie faxu na terenie Polski:
- 0,50 zł za stronę.                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.